TORDAS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HONLAPJA
lea

Plébánia


Minden egyházközség Isten hívő népének az egyházmegye meghatározott területén élő helyi közössége, mely hit-, remény- és szeretetközösségben van az egyházmegyével és az egyetemes egyházzal, ezeknek lelki sejtje. Testvéri közösséget alkot, és részesül az egyház lelki, szellemi és anyagi javaiban. Körükben az egységet, szentséget, katolicitást és az apostoliságot kell megvalósítaniok. "Bennük van és belőlük áll a katolikus Egyház". Így lehet lelki kovász az Egyház és az egész társadalom számára (Mt 13,33), s így lehet a föld sója és a világ világossága (Mt 5,13-16).

Plébániánk a Székesfehérvári Egyházmegyében, az I. Székesfehérvári kerületben
a VI. Lelkipásztori körzethez tartozik.


A Római Katolikus Egyház Feje: Jézus Krisztus
  Pápánk: Ferenc pápa
  Érsekünk: Erdő Péter bíboros
  Püspökünk: Spányi Antal

I. Székesfehérvári kerület
  Védőszent: Szt. István király
  Esperes: Tóth Tamás
  H. esperes: Mayer László

VI. Lelkipásztori körzet
  Plébános: Kovács ZoltánSzent Anna plébánia Martonvásár
  Cím: 2462 Martonvásár, Dózsa Gy. u. 16.
  Telefon / fax: (22) 460-179
  Mobiltelefon: +3630-396-4368
  Plébánia hivatal nyitvatartása: szerda, péntek:  9.00-12.00
  Ettől eltérő időben: Zoltán atyával történt egyeztetés alapján

Tordas
  Megbízott lelkipásztor:
  Állandó diakónus:
  Képviselőtestületi elnök: Varga Attila 
  Katekéta: Varga Attila
  Egyházközségi karitászvezető:

Tordas Római Katolikus Plébánia képviselő testülete​