Egyhazkozseg Templom Galeria Bibliaora Kalendarium


"Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát."

A megtestesülés szent titkáról megemlékező Úrangyala imádságunk első sorával
üdvözöljük a tordasi római katolikus hívek nevében kedves látogatóinkat.


 

Aktuális hírek, események: (az aláhúzott szövegre (linkre) kattintva további részleteket olvashat az eseményről.)  

  • Önkéntes egyházi hozzájárulás - Kérjük, idén is segítsék adományaikkal a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára, CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

  • Az egyházi év főünnepei 2017-ben

  • 2017. március 01. 19 óra Hamvazószerda - ünnepi szentmise; Hamvaszkodás
  • 2017. március 10. 19 óra Bibliaóra a Szent József közösségi házban (Tordas, Sport utca 14.) Itt ismét meghallgatható
  • 2017. március 24. 19 óra Bibliaóra a Szent József közösségi házban (Tordas, Sport utca 14.) Itt ismét meghallgatható
  • 2017. március 26. 11 óra Gyümölcsoltó Boldogasszony - Búcsúi szentmise, utána agapé
    Nyári időszámítás kezdete: 2017 március 26. hajnali 2-ről 3-ra kell állítani az órákat.

  • 2017 április 01. Egyházközségi nagyböjti lelkinap.

  • Egyházközségi nyári tábor 2017. 07. 30 - 2017. 08. 04. Előzetes!

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

Március    
2017. március 01.  Hamvazószerda 19 órakor ünnepi szentmise; Hamvaszkodás
2017. március 03. Elsőpéntek 18.30-kor szentmise előtte gyóntatás
2017. március 05. Nagyböjt 1. vasárnapja 10 órakor szentmise. 
2017. március 12.  Nagyböjt 2. vasárnapja 10 órakor szentmise.
2017. március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja 10 órakor szentmise. Apák megáldása.
2017. március 26. TEMPLOMBÚCSÚ
Gyümölcsoltó Boldogasszony
11 órakor ünnepi szentmise; utána agapé a Művelődési házban.
(Nyári időszámítás!)
     

Részletesebb információk a linkeken és a KALENDÁRIUM oldalon! 


Önkéntes egyházi hozzájárulás - Kérjük, idén is segítsék adományaikkal a Katolikus Egyházat. Az éves egyházi hozzájárulást személyesen a templomban lehet befizetni, illetve banki átutalással lehet eljuttatni a Tordasi Római Katolikus Egyházközség számlájára, CIB BANK: 11101002-19821876-36000001

Az INFORMÁCIÓK oldalon a WEBNAPLÓ -ban  és a "TordasRK WEBALBUM"-ban az egyházközséget érintő eseményekről olvashat, fényképek között böngészhet illetve információkat tölthet leTemplomunk Gyümölcsoltó Boldogasszony védelmébe lett felajánlva felszentelésekor 1760-ban.
Az Ő ünnepén, március 25-én az angyali üdvözletről emlékezik meg az Anyaszentegyház: Isten elküldte Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. Beteljesedett Isten ígérete; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett.
Mária-ünnepként tartjuk számon, ám elsősorban a második isteni személy megtestesülésről szól, hiszen Jézus világba lépése hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el.

XVI. Benedek pápa szavaival: "Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumának elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerű esemény - senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária -, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben."